Döviz Cinsinden veya Dövize Endeksli Sözleşme Bedelleri

15 Ekim 2020     Sirkü 1478 Hazine ve Maliye Bakanlığınca yayımlanan Döviz Cinsinden veya Dövize Endeksli Sözleşme Bedellerine İlişkin Duyuru aşağıya çıkarılmıştır. “Bilindiği üzere, 12.09.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 85 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar’da değişiklikler yapılarak Türkiye’de yerleşik kişilerin bazı istisnalar dışında birbirleriyle döviz cinsinden veya dövize…