Mükellefiyet kaydının analiz ve değerlendirme sonuçlarına bağlı olarak terkini

7 Ekim 2020     Sirkü 1476   Başkaca bir ticari, zirai ve mesleki faaliyeti olmadığı halde münhasıran sahte belge düzenlemek amacıyla mükellefiyet tesis ettirdikleri vergi incelemesine yetkili olanlarca düzenlenen raporlar ile tespit edilen mükelleflerin mükellefiyet kayıtları vergi dairesince terkin edilmektedir. Bununla birlikte rapora bağlı terkin süreci bazı hallerde uzun zaman alabilmekte, bu esnada mükellefiyet kaydı…