Betonarme, Prefabrik, betonarme-yarı prefabrik binalarda amortisman uygulaması

5 Ekim 2020     Sirkü 1475     Günümüzde bizleri yanılgıya düşüren konulardan biride Sanayi ve OSB lerdeki prefabrik, betonarme, betonarme-yarı prefabrik nitelikteki fabrika binaları için ayrılacak amortismanlardır, Birleşmiş Milletlerin sanayi bölgeleri tanımı; birbiri ile uyumlu üretim yapan küçük ve orta ölçekli sanayi kuruluşlarının planlı bir alanda ve ortak altyapıdan yararlanacak biçimde standart fabrika binaları…