Kar Dağıtım Kısıtlamasının Uygulama Süresi Yıl Sonuna Uzatıldı.

18 Eylül 2020     Sirkü 1471 Bilindiği üzere 6102 saylı Türk Ticaret Kanunun geçici 13 üncü maddesi kar dağıtımı kısıtlamasına ilişkin hükümleri içermektedir. Söz konusu madde gereği Sermaye şirketlerinde, 30/9/2020 tarihine kadar 2019 yılı net dönem kârının yalnızca yüzde yirmi beşine kadarının dağıtımına karar verilebilecekti. Geçmiş yıl kârları ve serbest yedek akçeler dağıtıma konu edilemeyecek, genel kurulca…