Vergi Cezalarında İndirim

7 Eylül 2020     Sirkü 1468   Mükellefler veya vergi sorumluları adlarına kesilmiş olan – Vergi ziyaı cezası, – Usulsüzlük cezası, – Özel usulsüzlük cezası, İçin – İhbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde ilgili vergi dairesine bir dilekçe ile başvurularak ikmalen, re’sen veya idarece tarh edilen vergi veya vergi farkının ve indirimlerden arta kalan…