Türkiye’den yurtdışı mukimi kişi ve kurumlara verilen hizmetler (Mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, tıbbi raporlama, muhasebe kaydı tutma, çağrı merkezi ve veri saklama hizmetleri indirimi)

2 Eylül 2020     Sirkü 1465   Kurumlar Vergisi Kanununun 10/ğ maddesi gereği, Türkiye’de yerleşmiş olmayan kişilerle, İş yeri, kanuni ve iş merkezi yurt dışında bulunanlara Türkiye’de verilen ve münhasıran yurt dışında yararlanılan – Mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, tıbbi raporlama, muhasebe kaydı tutma, çağrı merkezi ve veri saklama hizmetlerinde Bu hizmetleri veren işletmelerin münhasıran bu…