2020-2 Geçici Vergi Dönemi Yeniden Değerleme Oranı  

   10 Temmuz 2020    Sirkü 1403     213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına istinaden yıllık olarak hesaplanan ve Maliye Bakanlığınca ilan edilen yeniden değerleme oranına, vergi kanunlarından kaynaklanan nedenlerden dolayı geçici vergi dönemlerinde de ihtiyaç duyulmaktadır. Gelir idaresi Başkanlığınca yayımlanan 54 sıra nolu Kurumlar vergisi sirküleri ile 2020 yılı…