Reeskont ve avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı

13 Haziran 2020     Sirkü 1453 13 Haziran 2020 tarihli ve 31154 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tebliğine göre 13.06.2020 tarihinde yürürlüğe girmek üzere, Vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak ıskonto faiz oranı yıllık % 9 Avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık % 10 dur….