Dar Mükelleflerin Menkul Kıymet gelirleri

3 Haziran 2020     Sirkü 1450   27 Mayıs 2020 tarih ve 31137 sayılı resmi gazetede yayımlanan 311 sıra nolu GV Genel tebliği ile Dar Mükelleflerin (Kurumlar Dâhil) Türkiye’ye Getirdikleri Yabancı Paralarla İktisap Ettikleri Menkul Kıymetlerin ve İştirak Hisselerinin Elden Çıkarılmasında Vergilendirmeye ilişkin usul ve esaslar hakkında açıklama yapılmıştır. İlgili genel tebliğ aşağıda özetlenmiştir. İstisnanın…