Mücbir Sebep Hali Kapsamındaki 65 Yaş ve Üstünde Olan Mükelleflerin Yerine Getirilmesi Gereken Beyan ve Ödeme yükümlülüğü

2 Haziran 2020     Sirkü 1449   Mücbir Sebep Hali Kapsamındaki 65 Yaş ve Üstünde Olan Bazı Mükellefler Tarafından Sokağa Çıkma Kısıtlamasının Kaldırılmasına Bağlı Olarak Yerine Getirilmesi Gereken Beyan ve Ödeme yükümlülüğüne ilişkin duyuru yayımladı. Söz konusu duyuru aşağıya çıkarılmıştır.  Bilindiği üzere 518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler…