Amatör Spor Yarışmalarını Yöneten Hakemlere Ödenen Ücretlerde İstisna

2 Haziran 2020     Sirkü 1448   27 Mayıs 2020 tarih ve 31137 sayılı resmi gazete de yayımlanan 311 sıra nolu GV Genel tebliği ile Amatör Spor Yarışmalarını Yöneten Hakemlere Ödenen Ücretlerde İstisnanın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar hakkında açıklama yapılmıştır. İlgili genel tebliğ aşağıda özetlenmiştir.  İstisnanın kapsamı ve uygulaması  (1) 193 sayılı Kanunun 61…