Vergiye uyumlu mükellef indirimi

30 Mayıs 2020     Sirkü 1447   27 Mayıs 2020 tarih ve 31137 sayılı resmi gazetede yayımlanan 312 sıra nolu GVK Genel tebliği ile 301 sıra nolu GVK Genel tebliğinde değişiklikler yapılarak vergiye uyumlu mükellef indiriminde bazı yeni düzenlemeler ve düzeltmeler yapılmıştır. Bu değişiklikler sonucunda; İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki…