İşverenlerce Hizmet Erbabının İşyerine Gidip Gelmesi İçin Sağlanan Menfaatlere İlişkin İstisna  

29 Mayıs 2020     Sirkü 1445   27 Mayıs 2020 tarih ve 31137 sayılı resmi gazete yayımlanan 311 sıra nolu GV Genel tebliği ile İşverenlerce Hizmet Erbabının İşyerine Gidip Gelmesi İçin Sağlanan Menfaatlere İlişkin İstisnanın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar hakkında açıklama yapılmıştır. İlgili tebliğ aşağıya çıkarılmıştır.  İstisnanın kapsamı ve uygulaması (1) 193 sayılı Kanunun…