Ücret Gelirlerinin Vergilendirilmesi

28 Mayıs 2020     Sirkü 1444   27 Mayıs 2020 tarih ve 31137 sıra nolu GV Genel tebliği ile Ücret Gelirlerinin Vergilendirilmesi ile ilgili usul ve esaslar hakkında açıklamalar yapılmıştır. İlgili genel tebliğ aşağıda özetlenmiştir. Tek işverenden veya birden fazla işverenden elde edilen ücret gelirlerinin vergilendirilmesi ve beyanı (1) Tevkif suretiyle vergilendirilmiş; a) Tek işverenden…