Binek Otomobillerde gider ve amortisman kısıtlaması

27 Mayıs      Sirkü 1443   27 Mayıs 2020 tarih ve 31137 sayılı resmi gazetede yayımlanan 311 sıra nolu GV Genel tebliği ile Binek Otomobillerin Giderleri ve amortismanlarının uygulamasına ilişkin usul ve esaslar hakkında açıklama yapılmıştır. İlgili genel tebliğ aşağıda özetlenmiştir.  Vergi Matrahından İndirilmesi. Kanun maddesinde yer alan binek otomobil ifadesinden Türk Gümrük Tarife…