Kambiyo işlemlerinde BSMV ve Finansman bonolarında tevkifat oranı

26 Mayıs 2020     Sirkü 1441 24 Mayıs 2020 tarihli ve 31136 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2568 Sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinden hesaplanması gereken BSMV oranı 24.05.2020 tarihinden itibaren yüzde 1’e çıkarılmıştır. Bu kararla, döviz satış ve fiziki olmayan altın satış işlemlerinde (bankalar nezdinde açılan altın mevduat ya da yatırım hesapları)…