Kar Payı Kısıtlaması

17 Mayıs 2020     Sirkü 1440 17 Mayıs 2020 tarihli ve 31130 sayılı Resmi Gazete’de TTK nın geçici 13 üncü maddesinde yer alan kar payı kısıtlamasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ yayımlandı. Devlet, İl Özel İdaresi, Belediye köy ile diğer kamu tüzel kişilerinin ve sermayesinin %50 den fazlası kamuya ait olan fonların, Doğrudan veya…