Sağlık Turizmi ve vergisel avantajları

15 Mayıs 2020     Sirkü 1439   Sağlık turizmi ile ilgili olarak  en büyük vergisel avantaj Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin (ğ) bendi gereği getirilen kazanç indirimidir. Bu indirimin detayları 7 sıra nolu KV Genel tebliğinde açıklanmıştır. Söz konusu indirim ana hatları itibariyle aşağıda özetlenmiştir. İlgili bakanlığın izni ve denetimine tabi olarak Sağlık alanında…