Mücbir Sebep Döneminde KDV İade Uygulaması

8 Mayıs 2020     Sirkü 1437   8 Mayıs 2020 tarih ve 31121 sayılı resmi gazetede yayınlanan KGUT de değişiklik yapan 32 sıra nolu Genel tebliği ile Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (VI/Ç-1.) bölümünden sonra gelmek üzere başlığı ile birlikte “518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği İle İlan Edilen Mücbir Sebep Döneminde…