E-defter Oluşturma ve Berat Yükleme Sürelerine İlişkin Tablo

2 Mayıs 2020     Sirkü 1435 Gelir İdaresi Başkanlığınca, e-Defter Beratlarının Yükleme Süreleri Hakkında Bilgilendirme Duyurusu yayımlanmıştır. Söz konusu Duyuruda, elektronik defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile elektronik defter beratlarının Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenme sürelerine ilişkin bilgilendirme tablosu yer almaktadır.     AYLIK / 3 AYLIK SEÇENEĞİ DÖNEM E-DEFTER UYGULAMASINA DAHİL OLAN…