KDV Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Sürelerinin Uzatılması

21 Nisan 2020     SİRKÜ 1434   Gelir idaresi Başkanlığınca yayımlanan 21.4.2020 tarih ve 129 sayılı VUK sirküleri ile, 24 Nisan 2020 tarihine kadar verilmesi gereken 2020/Şubat ve 27 Nisan 2020 tarihine kadar verilmesi gereken 2020/Mart (vergilendirme dönemi üç aylık olan mükelleflerin 2020/Ocak-Şubat-Mart dönemi dâhil) dönemine ait Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu…