e-Defter berat ve yükleme  ile Defter beyan sistemi kayıt süreleri uzatıldı.

21 Nisan 2020     Sİrkü 1433 Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan 20 Nisan 2020 tarih ve 128 sıra numaralı VUK Sirküleri ile; e-Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi ile Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Süresi ile Ticari Kazançları Basit Usulde Tespit Edilen Mükelleflerin Defter-Beyan Sistemine Yapılması Gereken Kayıt Süresi uzatıldı. – e-Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi ile Elektronik…