Korona virüs nedeniyle Bazı alacakların ertelenmesi, alınmaması veya yapılandırılması

17 Nisan 2020     Sirkü 1432  Korona virüs kaynaklı zorunlu sebeplerin hafifletilmesi maçıyla hazırlanan ve yasalaşan 7244 sayılı Bazı alacakların ertelenmesi, alınmaması veya yapılandırılması hakkındaki torba kanun 17 Nisan 2020 tarih ve 31102 sayılı resmi gazetede yayımlandı. Söz konusu kanun ana hatları gereği aşağıda özetlenmiştir. Uygulamaya ilişkin usul ve esaslar ile uygulama süresinin tekrar uzatılabileceğinin…