Koronavirüs (COVID-19) için Mücbir sebep hali

25 Mart 2020     Sirkü 1429   Gelir İdaresi Başkanlığınca 24.03.2020 tarih ve 31078 mükerrer sayılı resmi gazetede yayımlanan 518 sıra nolu VUK Genel Tebliği ile;  Söz konusu tebliğle belirlenen ve Koronavirüs (COVID-19) salgınından ve bu kapsamda alınan tedbirlerden doğrudan etkilenen mükelleflerin 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mücbir sebep hükümlerinden faydalandırılması hakkında açıklamalar yapılmıştır. Söz konusu…