GEKAP Beyan dönemleri.

23 Mart 2020     Sirkü 1428 22 Mart 2020 tarih ve 31076 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3 sıra nolu Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği ile 1 nolu tebliğde bazı değişiklikler yapıldı. Yapılan değişiklikler uyarınca, GEKAP Beyannameleri, 2020 yılında 6 aylık, takip eden yıllar için 3 aylık olarak verilecektir. Söz konuş tebliğin 4’üncü maddesi…