Gayrimenkul Kira Gelirlerinin (GMSİ) Beyanı

13 Mart 2020     Sirkü 1426 GVK nun 70 inci maddesi gereği aşağıda yazılı mal ve hakların sahipleri, mutasarrıfları, zilyedleri, irtifak ve intifa hakkı sahipleri veya kiracıları tarafından kiraya verilmesinden elde edilen iratlar gayrimenkul sermaye iradıdır. Gayrimenkul sermaye iradına konu mal ve haklar ticarî veya zirai bir işletmeye dahil bulunduğu takdirde bunların iratları ticarî veya…