Borsada rayici olmayan yabancı paraların 2019 yılı için değerleme esas döviz kurları

24 Ocak 2020     Sirkü 1415 Borsada rayici olmayan yabancı paraların ve bu paralarla olan senetli ve senetsiz alacak ve borçların 2019 yılı için yapılacak değerlemelerine esas oluşturacak kurların tespitine ilişkin 516 sıra nolu VUK Genel Tebliği 24.01.2020 tarih ve 31018 sayılı resmi gazetede yayımlandı. Söz konusu genel tebliğ gereği, Borsada rayici olmayan yabancı paraların…