Balık, yumurta ve Mobilyada KDV oranı düştü

2 Ocak 2020     Sirkü 1409 2 Ocak 2020 tarih ve 30996 sayılı mükerrer resmi gazetede yayımlanan 1994 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile 2 Ocak 2020 tarihinden geçerli olmak üzere; 1- Toptancı halleri ve su ürünleri toptan satış yerlerinde faaliyette bulunanlara yapılan balık teslimleri ile bu malların bunlar tarafından gerçek usule tabi katma değer vergisi mükelleflerine…