Reeskont oranı

23 Aralık 2019     Sirkü 1404 21 Aralık 2019 tarihli ve 30985 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tebliğine göre 21.12.2019 tarihinde yürürlüğe girmek üzere, Vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak ıskonto faiz oranı yıllık % 12,75 Avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık % 13,75 dir….