İlişkili kişilerle yapılan mal ve hizmet alımları dolayısıyla oluşan vade farkları

9 Kasım 2019     Sirkü 1396   Günümüzde ticari hayatın içinde şirketlerin ticari faaliyeti kapsamında ilişkili kişilerden mal ve hizmet alımları yapması bu ticari işlemler neticesinde borç ve alacak ilişkileri hayatın olağan akışının bir gereğidir. Zaman zaman bu borçlar vadesinde ödenememekte dolayısıyla vade farkları hesaplanmaktadır. Bu borçlara ilişkin hesaplanan vade farkı ve kur farkı tutarlarının…