Turizm payı

5 Kasım 2019     Sirkü 1395 11.7.2019 tarih ve 30832 sayılı resmi gazetede yayımlanarak 1.10.2019 tarihinden itibaren 7183 sayılı Kanunun 6 ıncı maddesi gereği Ekim 2019 dönemini kapsayacak şekilde Turizm payı uygulaması yürürlüğe girmiştir. Bu uygulamaya istinaden Turizm payının beyanı ve tahsiline ilişkin usul ve esaslar 2.11.2019 tarih ve 30936 sayılı resmi gazetede yayımlanan Turizm…