e- Fatura, e- Arşiv, e- müstahsil makbuzu

21 Ekim 2019     Sirkü 1390   19 Ekim 2019 tarih ve 30923 sayılı resmi gazetede yayımlanan 509 sıra nolu VUK Genel Tebliğ ile; – e-Fatura uygulamasına geçme zorunluluğu bulunan mükelleflerin aynı zamanda e-Arşiv Fatura uygulamasına da geçmek zorunda olduğuna ilişkin düzenleme yapılmıştır. – e-Ticaret paydaşı olan internet satış platformları, internet ortamında ilan yayınlayanlar ve…