KDVUGT de değişiklik

15 Ekim 2019     Sirkü 1388 15 Ekim 2019 tarih ve 30919 sayılı resmi gazetede yayımlanan 27 sıra nolu KDVGUT değişiklik yapan tebliğ ile 15.10.2019 tarihinden itibaren; – Belediyeler ve İl Özel İdareleri ile bunların bağlı kuruluşları ve hisselerinin tamamına sahip oldukları şirketlerce şehir içi yolcu taşımacılığında kullanılacak minibüslerin yatırım teşvik belgesine istinaden alımında 3065…