Vergi idaresince Yoklama yapılmayacak haller

11 Ekim 2019     Sirkü 1387   Bazı mükellef grupları için yapılan yoklama işlemlerinin mükellefin ibraz ettiği bilgi ve belgeler dışında farklı bir tespit yapılamadığı, yapılan bu yoklamaların işlem sürecini uzattığı ve bu durumun, vergi dairelerinde verimsizliğe sebep olması nedeniyle yoklamaların etkinliğinin artırılması 1- Nakliyecilik faaliyetinde bulunup münhasıran yük ve yolcu taşıyanların, Yerleşim yeri adresinde…