Eğitim, Sağlık ve Dini Tesis bağışlarına İlişkin İstisna

16 eylül 2019     Sirkü 1384 Sosyal sorumluluk sahibi gerçek kişi ve şirketler Genel ve Özel Bütçeli Kamu İdarelerine, İl Özel İdarelerine, Belediyelere ve Köylere; Okul, Sağlık tesisi, öğrenci yurdu, Çocuk yuvası, Yetiştirme yurdu, Huzurevi, Bakım ve rehabilitasyon merkezi, cami, yaygın din eğitimi verilen tesisler, gençlik merkezleri, Gibi birtakım sosyal tesisleri yapmakta ve bunları bağışlamaktadırlar….