Varlık Barışı (Bazı Varlıkların ekonomiye kazandırılması)

2 Ağustos 2019     Sirkü 1379   193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’na eklenen geçici 90 ıncı madde ile bazı varlıkların ekonomiye kazandırılması amaçlanmış Konu hakkında 22.07.2019 tarih ve 1376 seri nolu sirkümüzle bilgilendirme yapılmıştır.  Anılan maddenin uygulama usul ve esasları belirleyen 1 sıra nolu Tebliği 2.08.2019 tarih ve 30850 sayılı resmi gazetede yayımlandı. Söz kon…