Hasılat esaslı kazanç tespiti

22 Temmuz 2019     Sirkü 1375    7186 Sayılı “Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” 19 Temmuz 2019 tarihli ve 30836 (I. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Söz konusu kanun 1 inci maddesi ile 19.07.2019 tarihinden itibaren yürürlüğe giren Hasılat esaslı kazanç tespitine ilişkin GVK nun 113 maddesi yeniden düzenlenmiştir. Söz konusu madde…