YMM Tasdik raporlarının elektronik ortamda gönderilmesi

1 Haziran 2019     Sirkü 1368   1 Haziran 2019 tarih ve 30791 sayılı resmi gazetede yayımlanan 1 sıra nolu Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporlarının elektronik ortamda gönderilmesi hakkındaki genel tebliğ ile; Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporlarının elektronik ortamda internet vergi dairesi sistemi üzerinden gönderilmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi. Söz konusu genel tebliğ hükümleri…