Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge

1 Haziran 2019     Sirkü 1367     Gelir İdaresi Başkanlığınca 1 Haziran 2019 tarih ve 30791 sayılı resmi gazetede yayımlanan 507 sıra nolu VUK Genel tebliği ile 1/9/2019 tarihinden itibaren uygulamaya girecek olan, Yeni teknolojik gelişmelere uygun ve “Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi” olarak tanımlanan sistem çerçevesinde, mal ve hizmet satışlarına ait…