İskontolar

9 Mayıs 2019     Sirkü 1363   3065 sayılı Kanunun (25/a) maddesi ile, teslim ve hizmet işlemlerine ilişkin olarak düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen ticari teamüllere uygun miktardaki iskontoların, KDV matrahına dâhil olmadığı hükme bağlanmıştır. Bu hüküm gereğince, iskontoların KDV matrahına dâhil edilmemesi için Fatura ve benzeri vesikalarda gösterilmiş olmalıdır. Ticari teamüllere uygun miktarda…