Credit – Debit  note

24 Nisan 2019     Sirkü 1360   Alacak ve borç notu “credit note (Fiyat indirimi notu) – debit note” (Borçlandırma notu) uluslararası ticaret yapan şirketlerce ticarette öngörülmeyecek şekilde ortaya çıkan maliyete ilişkin unsurları karşılıklı olarak dengelemek amacıyla kullanılan notlardır. “credit note-debit note“ Alacak/borç notunun iki zorunlu unsuru vardır: Bunlardan birincisi notun şekli, yani alacak ya…