Kur farkları 

15 Nisan 2019     Sirkü 1359   Döviz mukabili mal ve hizmet satışlarında işlem günü ile ödeme veya tahsilatın yapıldığı gün arasında kur değişiklikleri varsa ortaya çıkan değişikliğe kur farkı denir. Kur farklarının hesaplanması ve değerlemesi hep tartışma konusu olmuştur. Kur farkını vergi mevzuatı açısından irdelemek gerekirse, 1- KDV Kanunu açısından, Kur farkı hakkındaki yasal…