2019 – 1 Geçici Vergi Dönemi Yeniden Değerleme Oranı 

8 Nisan 2019    Sirkü 1358     213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına istinaden yıllık olarak hesaplanan ve Maliye Bakanlığınca ilan edilen yeniden değerleme oranına, vergi kanunlarından kaynaklanan nedenlerden dolayı geçici vergi dönemlerinde de ihtiyaç duyulmaktadır. Gelir idaresi Başkanlığınca yayımlanan 51 sayılı 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri ile 2019…