Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi (Poşet beyannamesi)

4 Nisan 2019     Sirkü 1355   Hazine ve Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve 4 Nisan 2019 tarih ve 30735 sayılı resmi gazetede yayınlanan 1 sıra nolu Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi tebliği ile 4 Nisan 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Çevre Kanununa ekli (1) sayılı listede yer alan ürünlerden plastik poşetler için ödenecek geri…