Kur farkları ve imalat sanayi inşaatına ait istisna

23 Mart 2019     Sirkü 1351   23 Mart 2019 tarih ve 30723 sayılı resmi gazetede yayımlanan KDVGUT de değişiklik yapan 25 sıra nolu KDV tebliği ile KDVGUT de yapılan değişiklerin bazıları aşağıda özetlenmiştir. Kur farkları  KDVGUT Tebliğin (II/A-8.9.) bölümünün üçüncü paragrafının sonuna Nisan 2019 vergilendirme döneminden itibaren yapılacak iade taleplerine uygulanmak üzere aşağıdaki cümle…