Hasılat Esaslı Vergilendirme

23 Mart 2019      Sirkü 1350   23 Mart 2019 tarih ve 30723 sayılı resmi gazetede yayımlanan KDVGUT de değişiklik yapan 25 sıra nolu KDV tebliği ile hasılat esaslı vergilendirme usulüne ait usul ve esaslar belirlenmiştir. 1 Mart 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Bu istisnaya ilişkin usul ve esaslar aşağıda belirlenmiştir.  1- Uygulamanın…