Basılı Kitap ve Süreli Yayınların Tesliminde İstisna

23 Mart 2019     Sirkü 1348   23 Mart 2019 tarih ve 30723 sayılı resmi gazetede yayımlanan KDVGUT de değişiklik yapan 25 sıra nolu KDV tebliği ile 7166 sayılı Kanunla KDV Kanunun 13 üncü maddesi ile yapılan değişikliğe göre Basılı Kitap ve Süreli Yayınların Teslimindeki İstisnaya ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. 22.02.2019 tarihinden itibaren geçerli…