İnternet Üzerinden Yapılan Satışlarda Esnaf Muaflığı

15 Mart 2019     Sirkü 1345   15.03.2019 tarih ve 30715 sayılı resmi gazetede yayımlanan 306 sıra nolu gelir vergisi Genel Tebliği ile İnternet ve Benzeri Elektronik Ortamlar Üzerinden Yapılan Satışlarda Esnaf Muaflığı ile ilgili usul ve esaslar belirlendi. Söz konusu tebliğ aşağıda özetlendi. Evlerde üretilen ürünlerin satışında esnaf muaflığı (1) 193 sayılı Kanunun 9…