Uçuş ve Dalış Hizmetlerinde Gelir vergisi İstisnası

15 Mart 2019     Sirkü 1343   15.03.2019 tarih ve 30715 sayılı resmi gazetede yayımlanan 306 sıra nolu gelir vergisi Genel Tebliği ile Uçuş ve Dalış hizmetlerine ait istisna ile ilgili usul ve esaslar belirlendi. Söz konusu Genel tebliğ aşağıda özetlendi.  (1) 193 sayılı Kanunun 23’üncü maddesinin birinci fıkrasının (17) numaralı bendinde yapılan düzenleme ile…