KDV iadeleri hızlanacak

20 Şubat 2019     Sirkü 1339   Gelir İdaresi Başkanlığınca KDVGUT tebliğinde değişiklik yapan 24 sıra nolu KDV tebliği 20 Şubat 2019 tarih ve 30692 sayılı resmi gazetede yayımlandı. Söz konusu tebliğ ile KDVGUT (IV/A) kısmında yer alan “4.YMM KDV İadesi Tasdik Raporuna Dayalı İadeler” bölümünden sonra gelmek üzere KDV İadesi Ön Kontrol Raporuna Dayalı…